انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

baallaan


تاریخ عضویت
۲۲ آذر ۱۳۸۶ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran
پیشه
student

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. انقلاب 2: پوسته هاي كدباز وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 2. قرار دادن یک پست برای همیشه در بالای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. آپلود فايل ppt ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. قرار دادن اي ميل در سايدبار آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سؤال درباره ي ابر برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سال نوي همه ي كارشناسان و كاربران مبارك آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 7. سوال درباره ي پست هاي ويدئويي آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. لوگوي وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. محافظت از پست ها و ويلاگم آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. کمک کنید - ترجمه کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 11. سؤال درباره ي تگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکل در آ‍‍پلود کردن avatar آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 13. سوال درباره ي پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 14. فيد آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ايكون فيدخوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 16. سوال درباره ي پادكست آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. انقلاب 2: پوسته هاي كدباز وردپرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 2. سوال درباره ي پادكست آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 3. آپلود فايل ppt ؟؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. سال نوي همه ي كارشناسان و كاربران مبارك آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 5. قرار دادن اي ميل در سايدبار آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 6. سؤال درباره ي ابر برچسب ها آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 7. سوال درباره ي پست هاي ويدئويي آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 8. لوگوي وردپرس آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 9. محافظت از پست ها و ويلاگم آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 10. سؤال درباره ي تگ ها آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 11. سوال درباره ي پوسته آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 12. فيد آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 13. ايكون فيدخوان آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.