انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohamad20


تاریخ عضویت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چرا این Rss من اینطوریه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مشکل بزرگ در عدم اجرای Rss آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل فوق جدی با آمار سایت !!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. من Robot.txt ندارم !! کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. درخواست افزونه ی ایجاد کاربران Vip آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل با سرچ در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل جدی با افزونه ی Google Sitemap Generate آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل بزرگ با سرچ گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل با افزونه ی WP-Statistics آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل جدی با خوراک سایت!!! کمک !!! کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل با کدنویسی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. چگونه می توانم عنوان هر پست را سایه دار کنم؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چرا این Rss من اینطوریه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل بزرگ در عدم اجرای Rss آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل فوق جدی با آمار سایت !!!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل با سرچ در گوگل آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل جدی با افزونه ی Google Sitemap Generate آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. من Robot.txt ندارم !! کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. درخواست افزونه ی ایجاد کاربران Vip آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مشکل بزرگ با سرچ گوگل آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل با افزونه ی WP-Statistics آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. مشکل جدی با خوراک سایت!!! کمک !!! کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. مشکل با کدنویسی قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. چگونه می توانم عنوان هر پست را سایه دار کنم؟؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.