انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Grandma


تاریخ عضویت
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
ترجمه یا معادل اصطلاحات وب

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. powered By آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. ترجمه- Demo آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. سلام/ ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. powered By آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. ترجمه- Demo آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. سلام/ ترجمه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.