انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

fantome10


تاریخ عضویت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
2 سال, 11 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سرعت پایین سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. انتشار مطالب در صهحه غیر صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. استاندارد کردن کدهای ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. قالب میهن دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. تغییر در قالب میهن دانلود بخش دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. استاندارد کردن کدهای ورد پرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. سرعت پایین سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. قالب میهن دانلود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. تغییر در قالب میهن دانلود بخش دانلود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.