انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

yaserjvani


تاریخ عضویت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشكل در نصب وردپرس پس از اپلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. دسته های خاص برای هر صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در منوها وساب منو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. دسته بندی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نمایش پستها به صورت افقی در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. آیا تابع تغییر تاریخ روز میلادی به تاریخ شمسی وجود دارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. طراحی پوسته وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 11. راهنمایی برای قرار دادن صفحه اینترو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. پس زمینه ثابت پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. دسته های خاص برای هر صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل در منوها وساب منو آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. دسته بندی خاص آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ابجاد پروفایل خاص در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.