انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

taro


تاریخ عضویت
۱۰ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran
پیشه
PC
علایق
PC

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست قالب انگلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. ست كردن فروم با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  3. نمایش نظرات به صورت popup آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  4. نظر پاپ آپ ؟ نمايش آمار ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. درخواست قالب انگلي آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  2. ست كردن فروم با وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  3. نظر پاپ آپ ؟ نمايش آمار ؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.