انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

marmzok


تاریخ عضویت
۲۹ آذر ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نحوه گرفتن پشتیبان از دیتابیس وورد پرس و باز گرداندن اط آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. كمك در تغییرات پوسته برای فارسی شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. كمك در تغییرات پوسته برای فارسی شدن آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.