انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

SORATDL


تاریخ عضویت
۱۵ خرداد ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در فارسی سازی پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  3. چسبیدن تبلیغات به هم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. کمک درباره ی زمینه ها دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در فارسی سازی پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. کمک درباره ی زمینه ها دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.