انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iransky


تاریخ عضویت
۵ دی ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. راهنمايي در مورد rss و اديتور آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  2. در مورد فارسی نویسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  3. مشكل در فارسي شدن قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  4. پلاگين براي دسته بندي موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  5. rss رايتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. راهنمايي در مورد rss و اديتور آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  2. در مورد فارسی نویسی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  3. rss رايتر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  4. پلاگين براي دسته بندي موضوعات آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  5. مشكل در فارسي شدن قالب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.