انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tcom


تاریخ عضویت
۲۶ مهر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست طراح قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. پرچم كشور آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. محدود كردن مرورگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 5. تعطیل کردن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. شكلك در كامنت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. سوال درباره خبرنامه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. تغيير بخش كامنت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست طراح قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. پرچم كشور آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. محدود كردن مرورگر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. تعطیل کردن سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. سوال درباره خبرنامه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. شكلك در كامنت آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. تغيير بخش كامنت آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.