انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

atabak2002


تاریخ عضویت
۱۰ تیر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تبدیل فایل‌های PHP به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. آیا می‌شود در وردپرس فارسی سایت انگلیسی برپا کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. تبدیل فایل‌های PHP به قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. آیا می‌شود در وردپرس فارسی سایت انگلیسی برپا کرد؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.