انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

4ramin375


تاریخ عضویت
۲۰ تیر ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در نوشتن در نسخه 3.5 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل در وردپرس (3.6-alpha) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در وردپرس(لطفا کمکم کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. مشکل در توابع پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. POS VIEWS نمایش تعداد بازدیدها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در وردپرس (3.6-alpha) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل در وردپرس(لطفا کمکم کنید) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل در توابع پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. توابع پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.