انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

moori


تاریخ عضویت
۷ آبان ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
bamdar e anzali

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل هنگام ارتقا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. مشکل هنگام بروز رسانی 2.9.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. پشتیبان گیری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. مشکل wp-postviews در نگارش 3.8.5 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. مشکل با افزونه wp-polls آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. کمک فوری :( آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با افزونه wp-polls آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل wp-postviews در نگارش 3.8.5 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل هنگام ارتقا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل هنگام بروز رسانی 2.9.1 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. پشتیبان گیری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. کمک فوری :( آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.