انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wpkral


تاریخ عضویت
۲۵ تیر ۱۳۹۱ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دو دامنه برای شبکه و یا تغییر! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل وردپرس من با اکثر قالبها! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. انتقال کاربر در theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عدم ترجمه بعضی رشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. هک شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. روشی برای فروشگاه ساده آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. ای داد ای بیداد ! چرا فایلهای ترجمه ویرایش نمیشن!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. bb press آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. فعال کردن افزونه ها توسط مدیران وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. تغییر در داخل پنل مدیریتی (پیشخوان) وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. ارسال ایمیل در حالی که من داخل هاست ایمیل دارم! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. فراخوانی بلوک theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. مشکل بزرگ لود جی کوئری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. ساخت تنظیمات برای پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. دستکاری فایل wp-signup.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. صفحه نخست متفاوت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. فرم ثبت بهتر برای وردپرس شبکه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. نرم افزار ویرایش ترجمه ی نرم افزار ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دو دامنه برای شبکه و یا تغییر! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل وردپرس من با اکثر قالبها! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. انتقال کاربر در theme my login آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در theme my login آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. عدم ترجمه بعضی رشته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. دستکاری فایل wp-signup.php آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. روشی برای فروشگاه ساده آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. ای داد ای بیداد ! چرا فایلهای ترجمه ویرایش نمیشن!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. فعال کردن افزونه ها توسط مدیران وبلاگ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. ارسال ایمیل در حالی که من داخل هاست ایمیل دارم! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. فراخوانی بلوک theme my login آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. مشکل بزرگ لود جی کوئری آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. ساخت تنظیمات برای پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. صفحه نخست متفاوت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.