انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salamashk


تاریخ عضویت
۱ مرداد ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه Google AJAX Translation آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. چند زبانه كردن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 3. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 5. ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تغییر ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. راهنمایی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه Google AJAX Translation آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. درخواست قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ویرایش قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. راهنمایی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تغییر ادامه مطلب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.