انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mtkz


تاریخ عضویت
۴ آذر ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با افزونه XML Sitemap آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. اضافه کردن روتیتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. مشکل در خلاصه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. آمار خروجی سایت و کلیکها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. حذف لینکهای داخلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. خلاصه خبر با کارکترهای دلخواه. آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. افزونه ای برای نمایش اخبار با عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. خلاصه خبر آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. قرار دادن یک دسته در مکان دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 10. چطور میشه به یک ابزارک استایل خاص داد آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. جابجایی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با افزونه XML Sitemap آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. مشکل در خلاصه مطلب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. اضافه کردن روتیتر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. آمار خروجی سایت و کلیکها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. خلاصه خبر با کارکترهای دلخواه. آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. خلاصه خبر آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. قرار دادن یک دسته در مکان دلخواه آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. چطور میشه به یک ابزارک استایل خاص داد آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.