انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

سید مجتبی اکرم زاده اردکانی


تاریخ عضویت
۲۲ مرداد ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تعریف شماره ی اشتراک برای هر نفر و ارسال فاکتور برای آن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. تعریف شماره ی اشتراک برای هر نفر و ارسال فاکتور برای آن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل گذاشتن اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. تعریف شماره ی اشتراک برای هر نفر و ارسال فاکتور برای آن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. تعریف شماره ی اشتراک برای هر نفر و ارسال فاکتور برای آن آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مشکل گذاشتن اسلاید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. مشکل گذاشتن اسلاید آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.