انجمن


مشکل گذاشتن اسلاید  (۴ نوشته)

 • سید مجتبی اکرم زاده اردکانی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۰

  سلام.
  من افزونه ی Featured-content-slider رو نصب کردم و کد اسلایدر رو توی فایل home.php گذاشتم ولی این پیغامو میده.
  Fatal error: Call to undefined function add_action() in /home/netgosta/public_html/wp-content/plugins/wp-featured-content-slider/featured-content-slider.php on line 19

  میدونید مشکل از کجاست؟
  ممنون میشم بهم کمک کنید.

 • پویا آنلاین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۴۵
  تشکر شده: ۳۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۱

  محتویات فایل featured-content-slider.php موجود در افزونه رو اینجا بذارید تا بررسی بشه.

 • سید مجتبی اکرم زاده اردکانی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۲

  poyagh گفت:
  محتویات فایل featured-content-slider.php موجود در افزونه رو اینجا بذارید تا بررسی بشه.

  <?php
  /*
  Plugin Name: WP Featured Content Slider
  Plugin URI: http://www.iwebix.de/featured-content-slider-wordpress-plugin/
  Description: This Plugin is used to show your featured Posts/Pages with thumbnails in a nice slider.
  Version: 2.6
  Author: Dennis Nissle, IWEBIX
  Author URI: http://www.iwebix.de/
  */

  $c_slider_options_page = get_option('siteurl') . '/wp-admin/admin.php?page=wp-featured-content-slider/options.php';

  function c_slider_options_page() {

  add_options_page('Featured Content Slider Options', 'Featured Content Slider', 10, 'wp-featured-content-slider/options.php');

  }

  add_action('admin_menu', 'c_slider_options_page');

  function c_slider_add_scripts() {

  if ( !is_admin() ) {

  wp_register_script('jquery.cycle', get_bloginfo('url') . '/wp-content/plugins/wp-featured-content-slider/scripts/jquery.cycle.all.2.72.js', array('jquery'), '1.3' );
  wp_enqueue_script('jquery.cycle');

  }

  }

  add_action('wp_enqueue_scripts', 'c_slider_add_scripts');

  function c_slider_cut_text($text, $chars, $points = "...") {

  $content = $text;

  $content = preg_replace('/\[.+\]/','', $content);
  $content = apply_filters('the_content', $content);
  $content = str_replace(']]>', ']]>', $content);
  $content = strip_tags($content);

  $length = strlen($content);

  if($length <= $chars) {

  return $content;

  } else {

  return mb_substr($content, 0, $chars)." ".$points;

  }
  }

  add_action("admin_init", "c_slider_init");
  add_action('save_post', 'c_slider_save');

  function c_slider_init() {

  add_meta_box("feat_slider", "Featured Content Slider Options", "c_slider_meta", "post", "normal", "high");
  add_meta_box("feat_slider", "Featured Content Slider Options", "c_slider_meta", "page", "normal", "high");

  }

  function c_slider_meta() {

  global $post;
  $custom = get_post_custom($post->ID);
  $feat_slider = $custom["feat_slider"][0];

  ?>

  <div class="inside">
  <table class="form-table">
  <tr>
  <th><label for="feat_slider">Feature in Featured Content Slider?</label></th>
  <td><input type="checkbox" name="feat_slider" value="1" <?php if($feat_slider == 1) { echo "checked='checked'";} ?></td>
  </tr>
  </table>
  </div>

  <?php

  }

  function c_slider_save() {

  if ( defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE )
  return $post_id;
  global $post;

  if($post->post_type == "post" || $post->post_type == "page") {

  update_post_meta($post->ID, "feat_slider", $_POST["feat_slider"]);

  }

  }

  function c_slider_insert($atts, $content = null) {

  include (ABSPATH . '/wp-content/plugins/wp-featured-content-slider/content-slider.php');

  }

  add_shortcode("featslider", "c_slider_insert");

  $c_slider_img_width = get_option('img_width');

  if(empty($c_slider_img_width)) {

  $c_slider_img_width = 320;

  }

  $c_slider_img_height = get_option('img_height');

  if(empty($c_slider_img_height)) {

  $c_slider_img_height = 200;

  }

  if (function_exists('add_image_size')) {

  add_image_size( 'feat_slider', $c_slider_img_width, $c_slider_img_height, true );

  }

  function c_slider_get_thumb($position) {

  $thumb = get_the_post_thumbnail($post_id, $position);
  $thumb = explode("\"", $thumb);
  return $thumb[5];

  }

  //Check for Post Thumbnail Support

  add_theme_support( 'post-thumbnails' );

  function c_slider_get_dynamic_class() {

  $class = explode("http://", get_bloginfo("url"));
  $class = explode(".", $class[1]);
  $class = $class[0];
  return $class . "_slider";

  }

  ?>

 • سید مجتبی اکرم زاده اردکانی

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۷

  آقا ممنون. مشکل حل شد.
  به خاطر این بود که سطر های wp_head و wp_footer رو برداشته بودم. ممنون از کمکنون.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها