انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tavabin


تاریخ عضویت
۸ شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
-
پیشه
بیکار جامعه
علایق
به توچه

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. deep focus آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. سفید شدن صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. نشان ندادن صفحه های برگه و پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. بازديد كم سايت - حرفه اي ها كمك كنند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  6. تغییر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  7. حفره امنیتی جدید و خطرناک در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. deep focus آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. قالب سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. تغییر هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.