انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

markiw


تاریخ عضویت
۱۶ شهریور ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ساخت صفحه ورود به سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. ساخت یه صفحه مثل فیس بوک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. راهنمايي به چند تا سوال واقعا مهم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. امکان عضويت در سايت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. لینک کردن index.html به index.php آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ساخت صفحه ورود به سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. ساخت یه صفحه مثل فیس بوک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. راهنمايي به چند تا سوال واقعا مهم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. امکان عضويت در سايت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.