انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mhzsoft


تاریخ عضویت
۲۶ آذر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل عجیب در ارسال مطلب - (شما اجازه‌ی ویرایش این نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. خطای مهم بعد از بروز رسانی وردپرس به نسخه 3.6 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. نسخه جدید 3.5 خرابه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. خطای مهم بعد از بروز رسانی وردپرس به نسخه 3.6 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ERROR 403 Forbidden آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. قرار دادن متن شناور در wp آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه خريد پستي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. خطای مهم بعد از بروز رسانی وردپرس به نسخه 3.6 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. خطای مهم بعد از بروز رسانی وردپرس به نسخه 3.6 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. ERROR 403 Forbidden آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. قرار دادن متن شناور در wp آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. افزونه خريد پستي آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.