انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

fzerorubigd


تاریخ عضویت
۲۹ آذر ۱۳۸۸ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نام‌نویسی برای ویترین وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. افزونه فارسی Persian Quotes : حمایت کنید! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. الگوریتم تبدیل تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. الگوریتم تبدیل تاریخ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.