انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

minaei


تاریخ عضویت
۲۳ بهمن ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. انتشار به آینده آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اشکال در انتشار فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. نمایش شناسنامه کاربران برای همه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. استفاده از افزونه postrank آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در برگه ها پس از آپدیت به 2.7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. برگه سلسله مراتبی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه امتیاز دهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. اشکال در ارسال عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تعداد يادداشتها در صفحه اول وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. افزونه امتیاز دهی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. انتشار به آینده آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. اشکال در انتشار فوری آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. نمایش شناسنامه کاربران برای همه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. استفاده از افزونه postrank آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل در برگه ها پس از آپدیت به 2.7 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. برگه سلسله مراتبی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. اشکال در ارسال عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 9. تعداد يادداشتها در صفحه اول وبلاگ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.