انجمن


برگه سلسله مراتبی  (۷ نوشته)

 • minaei

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۵

  با سلام
  من یک برگه ساختم. که در هدر قالب نمایش داده شد. حالا دو برگه دیگه ساختم و در قسمت "برگه مادر" اونها اسم برگه اول رو انتخاب کردم. اما نه پیش نمایشی از این دو برگه دیده می شه و نه در وبلاگ نمایش داده می شه؟ ~X(
  طبق راهنمایی موجود در "برگه مادر" ما می تونیم چند زیربرگه درست کنیم. اما من نتونستم زیربرگه ها رو نمایش بدم!

 • bahram

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۹
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۲:۵۸

  به فایل header.php مراجعه کنید
  به دنبال عبارت (تابع)
  wp_list_pages
  بگردید
  و احتمالا (احتمالن) اگر این عبارت (تابع) به این صورت بود
  <?php wp_list_pages('depth=1&title_li='); ?>
  1 را به 0 تغییر بدهید.

  امیدوارم معضل مرتفع شود...

 • minaei

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۴

  نه متاسفانه تغییری بوجود نیومد! :-(

 • bahram

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۹
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۳

  کد های header.php را اینجا قرار بده عزیزم

 • minaei

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۰

  اینم کدها:

  <?php load_theme_textdomain('dfnby'); ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <title>
  <?php bloginfo('name'); ?>
  <?php if ( is_single() ) { ?>
  &raquo; Blog Archive
  <?php } ?>
  <?php wp_title(); ?>
  </title>
  <script src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/accordian.js" type="text/javascript" language="javascript"></script>
  
  <meta name="homedesc" content="Enter your site description here" />
  <!--PLEASE FILL-->
  <meta name="keywords" content="Enter your site keywords here" />
  <!--PLEASE FILL-->
  <meta name="robots" content="index,follow" />
  <!--PLEASE FILL-->
  <meta name="author" content="Your Name" />
  <!--PLEASE FILL-->
  <meta name="description" content="1 line description of your site" />
  <!--PLEASE FILL-->
  <meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
  <!-- leave this for stats please -->
  <style type="text/css" media="screen">
  @import url( <?php bloginfo('stylesheet_url');
  ?> );
  </style>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="text/xml" title="RSS .92" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>" />
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  <?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
  <?php //comments_popup_script(); // off by default ?>
  <?php wp_head(); ?>
  </head>
  <body onload="new Accordian('menu',4,'header_highlight');"><div id="header">
   <div class="wrap">
    <h1 style="margin:0; padding:0;"><a>/">
  
     </a></h1>
    <span class="logodivider"></span>
    <div class="topnavi">
  
  <ul>
      <li class="<?php if ( is_home() or is_archive() or is_single() or is_paged() or is_search() or (function_exists('is_tag') and is_tag()) ) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a>">
       <?php _e('Home','dfnby'); ?>
       </a>
      <?php wp_list_pages('sort_column=id&depth=0&title_li='); ?>
     </ul>
    </div>
    <!--Enter your RSS URL Below-->
    <a href="http://feeds.feedburner.com/">" class="rsssubscribe"></a> </div>
  </div>
 • bahram

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۹
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۷

  در سطر ۵۱ عبارت

  <?php wp_list_pages('sort_column=id&depth=0&title_li='); ?>

  را به

  <?php wp_list_pages('title_li='); ?>

  تغییر بده عزیزم.
  :-?
  اگه دیدی واقعاْ (واقعن) خیلی گیر کردی پوسته را برام ایمیل بزن (بزاً) ببینم جریان چیه.
  a.rgus@yahoo.com

 • minaei

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۹
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۶

  فکر نمی کنم از پوسته باشه چون با چند پوسته از جمله پوسته دیفالت به همین شکله

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.