انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farfad


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
  3. مشکل با زبان فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با wp-jalali آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل با زبان فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.