انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farfad


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  3. مشکل با زبان فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با wp-jalali آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل با زبان فارسی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.