انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ahmad037


تاریخ عضویت
۲۸ بهمن ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ایجاد فروشگاه الکترونیکی با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ارتقا از فارسی پرس به وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. مطالب مرتبط با موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. نمایش نوار سایته در لینک به سایت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. قرار دادن یک پست برای همیشه در بالای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 7. مهاجرت از جوملا به ورد‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل در استفاده از افزونه لینک دونی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن یک پست برای همیشه در بالای پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. مهاجرت از جوملا به ورد‍پرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. نمایش نوار سایته در لینک به سایت ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل در استفاده از افزونه لینک دونی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.