انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Rasool


تاریخ عضویت
۲۲ دی ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Neyshaboor

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل Fatal error آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. افزونه U can Post فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. افزونه امتیاز به نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ساخت فولدر temp برای فایل Style آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکلی با فارسی سازی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. این شه وضعشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. درخواست قالب پریانا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. قالب اداری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. اضافه چند بخش جداگانه در قسمت نوشتن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. متن در زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. مشکل در قالب mimbo_fa آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. مشکل در اصلاح ستون چپ قالب میمبو فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. هیدر در قالب میمبو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. نمایش تصویر در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل در عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. تو صفحه اصلی عکس گذاشته نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 18. بند انگشتی در قالب میمبو پرو آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل Fatal error آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. افزونه U can Post فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. افزونه امتیاز به نظرات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. ساخت فولدر temp برای فایل Style آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. این شه وضعشه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. درخواست قالب پریانا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. قالب اداری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. متن در زمینه دلخواه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. هیدر در قالب میمبو آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 10. نمایش تصویر در صفحه اول آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. مشکل در عضویت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. تو صفحه اصلی عکس گذاشته نمیشه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.