انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

marde_aghel


تاریخ عضویت
۲۷ دی ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
bikar
پیشه
hichi
علایق
pc

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش مطالب مربوطه به هر پست در زیر پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. نمایش مطالب یک دسته در ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. اسلاید شو فارسی و گالری عکس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 4. top menu آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. آمار بازدید هر پست با بردن اشاره گر موس روی عنوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. افزونه ای برای نمایش اخبار با عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه ای برای نمایش اخبار با عکس بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. پروفایل کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشكل با افزونه پربازديدترين و انتقاد از مديران آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. مشکل با افزونه wp-postviews آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. مشکل در بروز رسانی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اسلاید شو فارسی و گالری عکس فارسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 2. نمایش مطالب مربوطه به هر پست در زیر پست آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. نمایش مطالب یک دسته در ابزارک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. آمار بازدید هر پست با بردن اشاره گر موس روی عنوان آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. افزونه ای برای نمایش اخبار با عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. افزونه ای برای نمایش اخبار با عکس بند انگشتی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. پروفایل کاربر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل با افزونه wp-postviews آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. مشکل در بروز رسانی وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.