انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salixem


تاریخ عضویت
۸ بهمن ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فاصله بین پاراگراف ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل با تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. جایگزین کردن یک عکس در پست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. چگونه از Bifon استفاده کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. پوسته تیره فارسی Jynxed آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل ساده در فارسی سازی یک قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. فاصله بین پاراگراف ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل با تصویر شاخص آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. جایگزین کردن یک عکس در پست آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. چگونه از Bifon استفاده کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. پوسته تیره فارسی Jynxed آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل ساده در فارسی سازی یک قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.