انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

roohollahdamghani


تاریخ عضویت
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فراخوانیwp-news-ticker آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. راه اندازی افزونه اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. رفتن به صفحه اصلی سایت بعد از ذخیره تنظیمات؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. آموزش ساخت آرشیوبرای نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل عجیب نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش کل تصویر درتصویر بند انگشنی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. دوستونه کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. درج کد اوقات شرعی شبکه رافد آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. Comment Ratingنمایش همه نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نمایش کل مطالب دسته با تعداد کلیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل WP Page Numbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکلWP Page Numbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. آموزش نصب wp-pagenavi آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. رفتن به صفحه اصلی سایت بعد از ذخیره تنظیمات؟! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. فراخوانیwp-news-ticker آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. راه اندازی افزونه اسلایدر آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. آموزش ساخت آرشیوبرای نظر سنجی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل عجیب نظرسنجی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. نمایش کل تصویر درتصویر بند انگشنی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 7. درج کد اوقات شرعی شبکه رافد آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. Comment Ratingنمایش همه نظرات آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 9. نمایش کل مطالب دسته با تعداد کلیک آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل WP Page Numbers آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. مشکلWP Page Numbers آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.