انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tak-film


تاریخ عضویت
۱۷ آذر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کار نکردن آمار سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. سایتم باز نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  3. مشکل در قالبم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. صفحه بندی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. سایتم باز نمیشه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  2. مشکل در قالبم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. کار نکردن آمار سایتم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.