انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tak-film


تاریخ عضویت
۱۷ آذر ۱۳۹۱ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کار نکردن آمار سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. سایتم باز نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  3. مشکل در قالبم آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  4. صفحه بندی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. سایتم باز نمیشه آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
  2. مشکل در قالبم آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  3. کار نکردن آمار سایتم آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.