انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

User


تاریخ عضویت
۲۰ اسفند ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. 404 شدن برچسب به علت وجود کاراکترهای خاص در لینک برچسب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. نمایش صفحه 404 بعد از کلیک رو برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ناپدید شدن ناگهانی موضوعات و برچسب ها و دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. محو شدن ناگهانی دسته بندی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ناپدید شدن ناگهانی موضوعات و برچسب ها و دسته بندی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. 404 شدن برچسب به علت وجود کاراکترهای خاص در لینک برچسب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.