انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

persian-roid


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
داخل سایت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آپلود نشدن عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. چرا پس از به روزرسانی وردپرس ایمیج آپلود نمیشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آپلود نشدن عکس ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.