انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

persian-roid


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
داخل سایت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آپلود نشدن عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. چرا پس از به روزرسانی وردپرس ایمیج آپلود نمیشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آپلود نشدن عکس ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.