انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

IEPU


تاریخ عضویت
۱۱ فروردین ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دسترسی مشترک آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. آدرس صفحه نویسنده جای آدرس وبلاگ در دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. پرسیدن نام هنگام ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. دسترسی مشاهده دیدگاه ها برای مشارکت کننده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نمایش پیغام متفاوت برای عضو و مهمان آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. انتقال آخرین اطلاعات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. WP-Mail-SMTP آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ارسال مجدد رمز به ایمیل کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. عدم ارسال ایمیل از سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل نمایش افزونه WP Bannerize برای مشارکت کننده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. راه اندازی پورتال سازمانی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. مشکل در دیدن فایلهای قالب نصب شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. بروز رسانی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. تایید شدن بعضی نظرات بدون اجازه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. تنظيم پرميشن ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. انتقال مطالب از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نحوه ی قرار دادن برچسب در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. مشکل در انتقال محتویات وبلاگ به هاست شخصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. مشکل با افزونه FeedWordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. امکان امتیازدهی برای سیاره آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. انتقال آخرین اطلاعات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. دسترسی مشترک آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 3. آدرس صفحه نویسنده جای آدرس وبلاگ در دیدگاه ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. پرسیدن نام هنگام ثبت نام آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. دسترسی مشاهده دیدگاه ها برای مشارکت کننده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. نمایش پیغام متفاوت برای عضو و مهمان آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. WP-Mail-SMTP آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. ارسال مجدد رمز به ایمیل کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. عدم ارسال ایمیل از سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. مشکل نمایش افزونه WP Bannerize برای مشارکت کننده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. راه اندازی پورتال سازمانی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. امکان امتیازدهی برای سیاره آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. مشکل با افزونه FeedWordpress آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.