انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

IEPU


تاریخ عضویت
۱۱ فروردین ۱۳۸۹ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دسترسی مشترک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. آدرس صفحه نویسنده جای آدرس وبلاگ در دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. پرسیدن نام هنگام ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. دسترسی مشاهده دیدگاه ها برای مشارکت کننده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نمایش پیغام متفاوت برای عضو و مهمان آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. انتقال آخرین اطلاعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. WP-Mail-SMTP آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. ارسال مجدد رمز به ایمیل کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. عدم ارسال ایمیل از سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل نمایش افزونه WP Bannerize برای مشارکت کننده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. راه اندازی پورتال سازمانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. مشکل در دیدن فایلهای قالب نصب شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 13. بروز رسانی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. تایید شدن بعضی نظرات بدون اجازه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. تنظيم پرميشن ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 16. انتقال مطالب از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نحوه ی قرار دادن برچسب در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. مشکل در انتقال محتویات وبلاگ به هاست شخصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. مشکل با افزونه FeedWordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. امکان امتیازدهی برای سیاره آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. انتقال آخرین اطلاعات آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. دسترسی مشترک آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 3. آدرس صفحه نویسنده جای آدرس وبلاگ در دیدگاه ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. پرسیدن نام هنگام ثبت نام آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. دسترسی مشاهده دیدگاه ها برای مشارکت کننده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. نمایش پیغام متفاوت برای عضو و مهمان آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. WP-Mail-SMTP آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. ارسال مجدد رمز به ایمیل کاربران آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. عدم ارسال ایمیل از سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. مشکل نمایش افزونه WP Bannerize برای مشارکت کننده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. راه اندازی پورتال سازمانی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. امکان امتیازدهی برای سیاره آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. مشکل با افزونه FeedWordpress آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.