انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

محمدحسن


تاریخ عضویت
۱۲ فروردین ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. کمک من نمیتونم مطالب سایتم را بخونم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. جمله تصادفی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بالا نیامدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. نمایش صفحه 404 بعد از کلیک رو برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. چگونه میتوانم درسایتم خبرنامه قرار دهم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. جایگزین کردن تصویر دلخواه درصورت عدم وجود تصویر شاخص؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. علامت سوال (؟) به جای حروف آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. چگونه قرار دادن عکس درون مطلب به جای تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل پیوند یکتا (Permalink) و سرور ویندوز آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. چند تا درخواست آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. درج آمار فید فقط به صورت عدد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. چندتا مشکل در نصب وردپرس در ویندوز آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. امکان اف تی پی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. سیستم عضویت مثل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. انتقال مطالب از بلاگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونه قرار دادن عکس درون مطلب به جای تصویر شاخص آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. چند تا درخواست آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. درج آمار فید فقط به صورت عدد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. چندتا مشکل در نصب وردپرس در ویندوز آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. سیستم عضویت مثل آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. انتقال مطالب از بلاگفا به وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.