انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

morteza_420


تاریخ عضویت
۲۰ فروردین ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. وقتی مطالب یک موضوع نشون داده میشه عکسش نمایش داده نمیش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. چطور می تونم بعضی کلمات رو در پستهام لینک کنم به آدرس اص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. قالبم با اینترنت اکسپلور مشکل داره ! تو رو خدا کمک ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشكل در قالب هاي وردپرس ( 1 بار براي هميشه ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. چطور یک پست فقط در دسته ها نمایش داده شود؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. مشكل حملات dos آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. وقتی مطالب یک موضوع نشون داده میشه عکسش نمایش داده نمیش آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. چطور می تونم بعضی کلمات رو در پستهام لینک کنم به آدرس اص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. قالبم با اینترنت اکسپلور مشکل داره ! تو رو خدا کمک ! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. چطور یک پست فقط در دسته ها نمایش داده شود؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.