انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salamashk1


تاریخ عضویت
۱۹ بهمن ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تغيير آدرس سايت هنگام فيلتر شدن آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. به هم ريختن پيشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. حذف مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. افزونه نمایش تعداد صفحات سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. عدم نمایش عکی در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. فارسی سازی قالی فقط فقط اینجا آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تغيير آدرس سايت هنگام فيلتر شدن آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. به هم ريختن پيشخوان آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. حذف مطالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. افزونه نمایش تعداد صفحات سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. عدم نمایش عکی در پوسته آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.