انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Savant


تاریخ عضویت
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در نصب و آپگرید افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در نصب ورد پرس در لوکال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در نصب ورد پرس در لوکال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در نصب و آپگرید افزونه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل در نصب ورد پرس در لوکال هاست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. مشکل در نصب ورد پرس در لوکال هاست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.