انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

azzurri


تاریخ عضویت
۲ اسفند ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افت شدید و یکباره سئو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. پیغام وبمستر تولز آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل ورود به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل sitemap دز Webmaster Tools آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. "اتصال برقرار نیست." ؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. چگونگی نمایش تعداد نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. انتقاد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ساخت افزونه در بخش کامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. معرفی افزونه در بخش کامنت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. طراحی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. پیغام وبمستر تولز آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل ورود به سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل sitemap دز Webmaster Tools آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. "اتصال برقرار نیست." ؟؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. چگونگی نمایش تعداد نظرات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. ساخت افزونه در بخش کامنت ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. معرفی افزونه در بخش کامنت ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. طراحی قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.