انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farshid


تاریخ عضویت
۲۵ اسفند ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. پاک کردن کامل افزونه Register Plus Redux آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. دو زبانه کردن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. عدم کارکرد سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشکل در اضافه کردن برگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. درج لینک به دیگر سایت ها در وبسایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درج لینک به دیگر سایت ها در وبسایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دو زبانه کردن سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. پاک کردن کامل افزونه Register Plus Redux آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. عدم کارکرد سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشکل در اضافه کردن برگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. درج لینک به دیگر سایت ها در وبسایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. درج لینک به دیگر سایت ها در وبسایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.