انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Alius


تاریخ عضویت
۱۹ خرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با صفحات و لینک ها بعد از آپگرید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. وردپرس فارسی - نسخه 2.6 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. مشکل با صفحه ی بعدی /صفحه قبلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با صفحه ی بعدی /صفحه قبلی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل با صفحات و لینک ها بعد از آپگرید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.