انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

navid72


تاریخ عضویت
۳۱ فروردین ۱۳۹۲ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
سنندج

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  2. مشکل در ترجمه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. مشکل در ترجمه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در ترجمه قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. مشکل در ترجمه قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.