انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mary136


تاریخ عضویت
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارور با افزونه w3-total-cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. دادن کد رهگیری به مشتری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. رمز گذاشتن بر روی یک صفحه خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. خروجی گرفتن از یک جدول به صورت excel در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. قرار دادن Captcha در یک برگه حفاظت شده با رمز آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در fontface آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در chrome آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. افزونه دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. دسترسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. خطای fopen آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. تغییر اسکرول در کل مرورگرها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. اروردر functions.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. نوشتن در هدر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. اضافه کردن یک صفحه با قالب خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. گذاشتن عکس در آدرس بار آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 16. اندازه اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. گذاشتن یک فایل بر روی سرور آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 18. اضافه کردن اسلایدر jquery به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. وسط چین کردن باکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 20. مشکل با قالب complete آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 21. فرم ساز با قابلیت ذخیره سازی در DB وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 22. اضافه کردن اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 23. گذاشتن تبلیغات در سایت با لینک خارجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دادن کد رهگیری به مشتری آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 2. رمز گذاشتن بر روی یک صفحه خاص آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. خروجی گرفتن از یک جدول به صورت excel در وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. قرار دادن Captcha در یک برگه حفاظت شده با رمز آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در fontface آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل در chrome آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. افزونه دانلود آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 8. اضافه کردن یک صفحه با قالب خاص آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. دسترسی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. خطای fopen آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. تغییر اسکرول در کل مرورگرها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. اروردر functions.php آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. نوشتن در هدر سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. گذاشتن عکس در آدرس بار آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. قرار دادن button در ساید بار آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 16. مشکل با قالب complete آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 17. اندازه اسلایدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 18. گذاشتن یک فایل بر روی سرور آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 19. فرم ساز با قابلیت ذخیره سازی در DB وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 20. اضافه کردن اسلایدر jquery به قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 21. وسط چین کردن باکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 22. اضافه کردن اسلایدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 23. گذاشتن تبلیغات در سایت با لینک خارجی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.