انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

dkjicow


تاریخ عضویت
۱۵ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Thr.

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. در دست تعمیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. دو زبانه بودن افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. افزونه Hello Dolly به چه دردی میخوره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. ایده ی توسعه ی یک افزونه ی فارسی فرهنگی،ادبی،اعتقادی،د آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. SVN در wordpress.org آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  6. افزونه Hello Dolly فارسي آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. در دست تعمیر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. SVN در wordpress.org آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. دو زبانه بودن افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.