انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

omid6630


تاریخ عضویت
۱۵ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آدرس لینک به یک فایل موجود در هارد ... آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل فوری فوتی ........"SlideShow آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. یکی بیاد این مشکل فونت رو کامل وبرای همیشه حل کنه... آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. استفاده از فونت دلخواه بچه صورت است.. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. تغییر فونت به چه صورتی است .... آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. مشکل کپی کردن ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آدرس لینک به یک فایل موجود در هارد ... آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. استفاده از فونت دلخواه بچه صورت است.. آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل فوری فوتی ........"SlideShow آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. یکی بیاد این مشکل فونت رو کامل وبرای همیشه حل کنه... آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. تغییر فونت به چه صورتی است .... آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل کپی کردن ... آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.