انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sobhan2012


تاریخ عضویت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. استفاده از برنامه موبایل وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل در قرار گرفتن سرچ در جای مناسب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. عدم نمایش عکس هدر در فایرفاکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. عدم نمایش برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. دستکاری در قسمت ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. نمایش متن نوشته ها در ساید بار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. استفاده از برنامه موبایل وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در قرار گرفتن سرچ در جای مناسب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. عدم نمایش عکس هدر در فایرفاکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. عدم نمایش برگه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. دستکاری در قسمت ثبت نام آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. نمایش متن نوشته ها در ساید بار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.