انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

technoelectro


تاریخ عضویت
۱۷ مرداد ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قالب بخاطر نبود یک شیوه‌نامه و یک قالب اجرا نمی شود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. لیست تمامی پست های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. افزونه لود آجاکس عکس های سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. نظر بدید در رابطه به قالبی که طراحی کردم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. عدم وجود فاصله بین بلوک های راست و چپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. قالب بخاطر نبود یک شیوه‌نامه و یک قالب اجرا نمی شود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. لیست تمامی پست های وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. افزونه لود آجاکس عکس های سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. نظر بدید در رابطه به قالبی که طراحی کردم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  5. عدم وجود فاصله بین بلوک های راست و چپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.