انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shortcut


تاریخ عضویت
۲۷ مرداد ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
آموزش

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ساخت منوی ناوبری مانند وب‌سایت inc.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پیوندهای یکتا با عنوان های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نوشته شدن دسته در بالای هر نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ویرایش پانوشت / فوتر در قالب پیش فرض وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. گذاشتن محدویت تعداد کلمات برای هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. استفاده صحیح از افزونه Content and Excerpt Word Limit آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ساخت منوی ناوبری مانند وب‌سایت inc.com آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. نوشته شدن دسته در بالای هر نوشته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. ویرایش پانوشت / فوتر در قالب پیش فرض وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. گذاشتن محدویت تعداد کلمات برای هر پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. استفاده صحیح از افزونه Content and Excerpt Word Limit آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.