انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shortcut


تاریخ عضویت
۲۷ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
آموزش

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ساخت منوی ناوبری مانند وب‌سایت inc.com آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پیوندهای یکتا با عنوان های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نوشته شدن دسته در بالای هر نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ویرایش پانوشت / فوتر در قالب پیش فرض وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. گذاشتن محدویت تعداد کلمات برای هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. استفاده صحیح از افزونه Content and Excerpt Word Limit آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ساخت منوی ناوبری مانند وب‌سایت inc.com آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. نوشته شدن دسته در بالای هر نوشته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ویرایش پانوشت / فوتر در قالب پیش فرض وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. گذاشتن محدویت تعداد کلمات برای هر پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. استفاده صحیح از افزونه Content and Excerpt Word Limit آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.