انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

afshingil


تاریخ عضویت
۱۷ تیر ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 8 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تنظيمات پوسته سايت postage.ir آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. نميتونم فارسي بنويسم !!!!!!‌كمك ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. ترجمه پوسته بسیار سبک و زیبا ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. حداقل اینو فارسی کنید ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. میشه این پوسته زیبا رو برام فارسی کنید ؟ Twilight 2.0 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. سایتم هک شده ! جونه مادرتون کمک ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. کمک !‌این Blog Archive رو چجوری پاک یا ترجمش کنم ؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. کمک !‌این Blog Archive رو چجوری پاک یا ترجمش کنم ؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. لطفا نحوه کار با Ajaxed WP را یاد بدهید ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تنظيمات پوسته سايت postage.ir آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. نميتونم فارسي بنويسم !!!!!!‌كمك ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. ترجمه پوسته بسیار سبک و زیبا ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. سایتم هک شده ! جونه مادرتون کمک ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. حداقل اینو فارسی کنید ... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. میشه این پوسته زیبا رو برام فارسی کنید ؟ Twilight 2.0 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. کمک !‌این Blog Archive رو چجوری پاک یا ترجمش کنم ؟! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. کمک !‌این Blog Archive رو چجوری پاک یا ترجمش کنم ؟! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. لطفا نحوه کار با Ajaxed WP را یاد بدهید ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.