انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

danial_137102


تاریخ عضویت
۴ شهریور ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ذخیره نشدن ایندکس در گوگل! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. به روز رسانی افزونه نمی‌توان پوشه‌ی جدید ساخت. /public_htm آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. دانگرید کردن وردپرس 3 به 2.9 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. ایندکس نشدن کل تگ در گوگل!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. به روز رسانی افزونه نمی‌توان پوشه‌ی جدید ساخت. /public_htm آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. ذخیره نشدن ایندکس در گوگل! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. ایندکس نشدن کل تگ در گوگل!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.